Metasundhed

Jeg er færdig med METAsundheds uddannelsen august 2018, og jeg uddanner mig hos Heilesen og Mygind

METAsundhedsmåden at anskue individet på er at se krop-sind-ånd som en helhed. Det vil sige at påvirkes kroppen har det indflydelse på sind og ånd. Vores tanker påvirker vores celler, som igen påvirker vores følelser, vores krop osv. Har vi fået et symptom/sygdom er det vigtigt at kigge hele vejen rundt for at få en klarhed over hvad der er årsagen og derved også finde løsningen.

METAsundhed er verdens mest præcise analyse værktøj til at finde frem til årsagen bagved hvert et symptom/skavank. Kroppen skelner ikke mellem konkrete/praktiske problemer og følelsesmæssige problemer.

Det gør METAsundhed til gengæld, da den hjælper med at oversætte tanker og følelser til cellebiologi. Adskillige tusinder mennesker er allerede hjulpet igennem vanskelige perioder med sygdom.

Diagnosemodellen er baser på og udviklet på bagrund af Dr. Ryke Geerd Hamers oprindelige teorier, som han kaldte "The new medicine". Hans søn blev skudt som 17 år gammel og døde i sin fars arme. Det var et stort chok og traumatisk hændelse for faderen. 6 mdr. senere opdagede Dr Hamer at han havde testikelcancer. Han der havde været rask hele livet. Han begyndte at undersøge muligheden for sammenhæng mellem testikelcancer og hans søns død. Hans undersøgelse omfattede kvinder med æggestokcancer og patienternes personlige historie. Han så kvinders æggestokke som modstykke til mænds testikler. Han finder ud af at alle uventet havde mistet en nærtstående.
Efter 20 års forskning finder han ud af at svære sydomme starter med en konfliktchok, som vi er helt uforberedt på. De sygdomme som konfliktchokket fører til, er ikke naturens fejltagelser, som man skulle tro, men derimod har de alle biologisk mening. Naturen har designet programmer eller principper med det formål at hjælpe individet eller gruppen til at overleve, mennesker, dyr eller planter.

Vi gennemløber forskelle faser i døgnet, i livet. Læg mærke til den lille graf. I fase 1 er der ophobet en masse stress og i fase 2 udskilles stressen. Nogle sygdomme optræder i fase 1 og andre i fase 2. Men fælles for alle sygdomme er, at de udtrykke kroppens forsøg på at løse et problem.