Persondata ansvarlig: Maria Struckmann

Hvilke data indsamles: de data der indsamles er grundlæggende data som navn, mail, telefonr. Desuden samles løbende data om den enkeltes behandling, hvad der er snakket om, Maria Struckmanns korte reflektioner til det videre forløb og hvad der aftales Maria Struckmann og klienten imellem fra gang til gang.

Hvorfor samles data: data samles, dels så Maria Struckmann har kontaktoplysninger på klienten – dels for at have overblik over behandlingsforløbet samt for at have relevante data for behandlingen.

Hvordan behandles data: data samles på håndskrevne noter i aflåst rum. Personfølsomme oplysninger gemmes ikke på PC.

Datakvalitet: data bliver løbende ajourført og slettes eller berigtiges, når der sker ændringer.

Videregivelse af data: der vidergives ikke data

Hvornår slettes data: data slettes efter max. 5 år fra afsluttet behandling.